HomeBuonmathuot

Cổng thông tin Buonmathuot

HomeBuonmathuot

Cổng thông tin Buonmathuot

Đắk Lắk chuyển đổi mục đích sử dụng 12.700 ha đất rừng

Ea Kênh nỗ lực "về đích" xây dựng nông thôn mới - Báo Đắk Lắk ...

www.baodaklak.vn/.../ea-kenh-no-luc-ve-dich-xay-dung-nong-thon-moi- 5534017/

21 Tháng Năm 2017 ...Sau hơn 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Ea Kênh (huyện Krông Pắc) đã cơ bản đạt 18/19 tiêu chí ... chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận được nguồn vốn vay; xây dựng các mô hình kinh tế mới; ứng dụng khoa học kỹ...

QHTT Ea Kar

eakar.daklak.gov.vn/content/uploads/files/QHTT%20EAKAR.doc

Trong 50 năm qua (Tính đến năm 2010), biến đổi khí hậu đã có ảnh hưởng lớn đến khí hậu của huyện Ea Kar nói riêng và tỉnh Đắk Lắk cũng như khu vực Tây ......Đất chưa sử dụng năm 2010 còn lại 6.021,64 ha, giảm 24.734,99 ha so với năm 2000 do đưa vào sử dụng theo các mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Đắk Lắk

vbpl.vn/daklak/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=67652

Bộ đơn giá được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây .....Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, cấp đất, đá trong đơn giá được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong Bộ đơn giá này thực hiện theo...

Quyết định 1440/QĐ-BNN-KH năm 2014 phê duyệt Kế hoạch đổi ...

https://thuvienphapluat.vn/.../Quyet-dinh-1440-QD-BNN-KH-2014-Ke- hoach-doi-moi-co-cau-va-co-che-dau-tu-nang-cao-hieu-qua-dau-tu-cong- ...

27 Tháng Sáu 2014 ...I. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC ĐỔI MỚI. 1. Mục đích. a) Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trong ngành nông nghiệp, phục vụ tái cơ cấu ngành ...+ Ưu tiên đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng rừng; phát triển các giống cây lâm nghiệp phục vụ chuyển hóa rừng gỗ lớn, tái trồng rừng kinh tế.

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ mang tính tư vấn

nature.org.vn/.../tham-dinh-bao-cao-danh-gia-tac-dong-moi-truong-chi- mang-tinh-tu-van/

2 Tháng Mười Hai 2012 ...Theo TS Nguyễn Khắc Kinh, quan điểm về “đánh đổi giữa môi trường và phát triển” chưa được vận dụng sâu sắc trong quá trình thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTM. Trong nhiều trường hợp sự cân nhắc, đánh đổi kinh tế và môi trường đã chuyển thành “bỏ qua”. Ví dụ điển hình cho trường hợp này là dự...

Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk

dldif.vn/

là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk được thành lập nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư tài chính và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Quỹ là đầu mối huy động vốn cho ngân sách địa...

Bản đồ đập thủy điện trên sông Mê Kông – Trung tâm Con người và ...

nature.org.vn/vn/2016/.../ban-do-dap-thuy-dien-tren-song-me-kong/

18 Tháng Ba 2016 ......các đập thủy điện trên sông Mê Kông (cập nhật đến tháng 12/2015) do Quỹ Phục hồi Sinh thái (TERRA) xây dựng bằng tiếng Thái và tiếng Anh, được PanNature chuyển ngữ sang tiếng Việt. 180316_dapMekong. Độc giả có thể tham khảo thêm Bản đồ trực tuyến, trong đó xác định chi tiết vị trí, mục đích...

Bộ Tài nguyên và Môi trường

www.monre.gov.vn/

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển đổi gần 12.700 ha rừng để thực hiện các dự án an ninh quốc phòng, kinh tế xã hội tại địa phương. ....Trong năm 2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tập trung xây dựng dự thảo Nghị định, các Thông tư quy định về hoạt động viễn thám; Ứng dụng công nghệ ...

Đắk Lắk cần chuyển đổi gần 12.700 ha rừng để làm dự án - Tuổi ...

https://tuoitre.vn/dak-lak-can-chuyen-doi-gan-12-700-ha-rung-de-lam-du-an -20180115120443096.htm

4 ngày trước ...Ngoài ra các dự án này cùng nằm trong kế hoạch trung hạn đến năm 2020 (về quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội) đặc biệt quan trọng phải tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Đắk Lắk cần chuyển đổi gần 12.700 ha rừng để làm dự án - Ảnh 2. Nhiều diện tích rừng tại Vườn quốc gia Yok Đôn...

Đắk Lắk chuyển đổi mục đích sử dụng gần 12.700ha đất rừng - QĐND

https://baomoi.com/dak-lak-chuyen-doi-muc...dung.../24684024.epi

19 giờ trước ...Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ nay đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk sẽ chuyển đổi gần 12.700ha đất rừng để thực hiện các dự án an ninh quốc phòng, kinh tế-x...

Thông tin liên quan


Thông tin trang web

Giới thiệu và Thông tin liên hệ